ارسال شایعه

آگهی ترحیم جعفر امیرپور، کارگر کشته‌شده در تجمعات ملایر !