ارسال شایعه

اجساد نظامیان کشته شده ایرانی در حملات اخیر اسرائیل به پایگاه‌های نظامی سپاه قدس در سوریه️ !

اجساد نظامیان کشته شده ایرانی در حملات اخیر اسرائیل به پایگاه‌های نظامی سپاه قدس در سوریه️ !

این عکس مربوط به پیکرهای شهدای دفاع مقدس است که درآخرین عملیات تفحص کاوش شده اند و اسفندماه ۹۶ از مرز شلمچه واردکشور شدند
http://shayeaat.ir/link/dfmh