ارسال شایعه

رفتار عجیب دیپلمات ایرانی هنگام سخنرانی رئیس جمهور در ترکیه️ !