ارسال شایعه

سرقت اسناد محرمانه از دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری ایران در لاهه !