ارسال شایعه

استعفای وزیر ارتباطات بدلیل فیلترشدن تلگرام !