ارسال شایعه

مفقود شدن ۲۶ نفر در سیلاب بخش دهدز شهرستان ایذه !