ارسال شایعه

انتشار تصویر ماهواره‌ای پایگاه‌ نظامی ایران در سوریه توسط اسرائیل وتهدید آن !