ارسال شایعه

انتساب شجره نامه ملکه الیزابت به پیامبر اسلام(ص) ! / شایعه ۰۸۶۶

انتساب شجره نامه ملکه الیزابت به پیامبر اسلام(ص) ! / شایعه ۰۸۶۶

شایعه

” شاید باور نکنید ولی در یک اتفاق عجیب ، روزنامه تایمز چاپ لندن مقاله ای نوشته که شجره نامه ملکه انگلیس از طریق امام حسن (ع) به پیامبر میرسه !! “

پاسخ


۱.  ادعای انتساب ملکه الیزابت به پیامبر اسلام(ص) که در سایت نشریه تایمز انگلستان منتشر شده فاقد اسناد معتبر است و خود این نشریه نیز آن را با تردید منتشر کرده است!
http://shayeaat.ir/link/lzbt1
۲. این ادعای عجیب در سال ۱۹۸۶ توسط شجره شناسی به نام “پیراژه” مطرح شد که الیزابت را به پادشاه مسلمان اسپانیا در قرن هفتم و از طریق او به خاندان پیامبر(ص) ربط داده بود، اما بدلیل فقدان مدارک کسی آن را جدی نگرفت!
http://shayeaat.ir/link/lzbt2
۳. پژوهشکده انساب که از مراجع تخصصی نسب شناسی سادات است نیز ادعاهای مطرح شده در این مورد را تکذیب و اعلام کرد قبلا نیز ادعاهای مشابهی برای دیکتاتورهایی چون صدام و قذافی مطرح شده بود!
۴. این شجره نامه بسیار ناشیانه جعل شده، زیرا از حیث نسب باید حداقل در حدود ۴۲ نفر باشد که این شجره نامه ساختگی اینگونه نیست!
http://shayeaat.ir/link/lzbt3