ارسال شایعه

خون شهدا و حجاب / شایعه ۰۰۰۸

خون شهدا و حجاب / شایعه ۰۰۰۸

متن شایعه

” دقت کردین
اینقدر که خون شهیدان به حجاب خانوما حساسه
به عملکرد مسوولین و دزدی ها و اختلاس ها حساس نیست! “

پاسخ شایعه

۱. اساسا مطلب فوق یک فرافکنی بیش نیست !
چرا که از ۲ داده غیر مرتبط  نتیجه دلخواه و غلط گرفته شده است .

۲. پیام و سفارش شهدا در عرض هم هستند و اهمیت یکی دلیل بر  بی اهمیتی دیگری نیست !

۳.شهدا هم در دوران حیات و هم در وصیت نامه هایشان بسیار بر مراقبت از بیت المال تاکید داشته اند .
نمونه های فراوان این مطلب را در سیره و وصایای شهدا ببینید .

۴.علت اینکه شهدا به حجاب وعفت دختران و بانوان تاکید بسیار داشته اند ، این بوده که به خوبی درک کرده بودند که با بدحجابی جامعه دچار وسوسه و فساد خواهد شد و این فساد موجب دوری از حق و گرایش به باطل می شود .
یعنی خلاف آن چیزی که آنان جان عزیزشان را برایش قربانی نمودند ! 

۵.از آنجا که این متنها سفارشی بوده و توسط دشمنان تهیه می گردد ، انتظاری نیست که خواست و حساسیت حقیقی شهدای بزرگوار را شناخته باشند .
* آنچه در اولویت اول برای شهدا بوده و در وصیتنامه ایشان نیز تقریبا بدون استثنا وجود دارد ، اطاعت از ولی فقیه است.

۶.در حقیقت نگاه و حساسیت اصلی شهدا به پیروی و اطاعت از ولی فقیه بوده است .
چرا که وقتی افراد در اطاعت ولی فقیه قرار گیرند ، حجاب ، درستکاری افراد ، حفظ بیت المال و غیره نیز خواه ناخواه در ادامه دستورات ایشان انجام می شود . 

به قول مولانا : 

هر که کارد قصد گندم باشدش

کاه خود اندر تبع می آیدش

 حق جو و حق طلب باشیم