ارسال شایعه

مقایسه رابطه اقتصاد مالزی و ایران با آمریکا، توسط ماهاتیر محمد ! / شایعه ۰۸۶۲

مقایسه رابطه اقتصاد مالزی و ایران با آمریکا، توسط ماهاتیر محمد ! / شایعه ۰۸۶۲

متن شایعه

” ماهاتیر محمد، نخست وزیری مالزی بود که او را بعنوان جراح اقتصادی و سیاسی مالزی می نامند و اینچنین بود که یک موز فروش با عشق به میهن و با علم و مهارت توانست کشورش را از یک موش به ببر تبدیل کند و در سال ۲۰۰۳ بدون اینکه بخواهد حکومت موروثی بە وجود آورد، از قدرت کناره گیری کرد و مالزی را پس از چین، ژاپن و کره به عنوان چهارمین قدرت اقتصادی آسیا معرفی کند. سالها پیش ماهاتیر محمد به ایران آمده و در یک گفتگوی زنده در صدا و سیمای ج. ا.ا شرکت کرد. مجری از او پرسید: حال کە آمریکا دشمن مشترک همه ؛مسلمانان است. چرا شما مثل ایران با آمریکا مبارزه نمی کنید؟ ماهاتیر محمد در پاسخ گفت: بله! درست می فرمایید! آمریکا مانند یک گاو شیرده خشمگین است. منتها ما در مالزی پستانهای او را چسبیدەایم و شما در ایران شاخ او را! چقدر در نگاه ها تفاوت وجود دارد! رفتار خردمندانه همیشه عامل پیشرفت ملتها و کشورهاست. !! “

پاسخ شایعه


۱.  ماهاتیر محمد، مصاحبه زنده ای با صدا و سیما نداشته، اما خبرنگاران ایرانی مصاحبه هایی با وی انجام داده اند.
۲. او هیچگاه عبارات ادعایی شایعه را بیان نکرده و برخلاف آن به ایرانی ها توصیه نموده که بر قدرت داخلی خود اتکا کنند، نه خارجی ها!
۳. حتی ماهاتیر محمد، از مواضع و اقدامات ایران در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا تقدیر هم کرده است!
http://goo.gl/Mh4Gwh
۴. جالب است که در مصاحبه دیگری، او از باز کردن درهای مالزی به روی سرمایه داران خارجی به عنوان یک اشتباه یاد نموده است!
http://goo.gl/MABAKr