ارسال شایعه

آیا شهادت حضرت زهرا(س) داستان است و در زمان صفویه مطرح شد؟!