ارسال شایعه

اگر امامان(ع) شفا می دهند، چرا بزرگان به دکتر می روند؟! / شایعه ۰۸۵۹

اگر امامان(ع) شفا می دهند، چرا بزرگان به دکتر می روند؟! / شایعه ۰۸۵۹

متن شایعه

” وقتی کناره گوشمان هزاران امامزاده و حرم امامان وجود دارد پس اگر آنها شفا دهنده نیستند چرا برای درمان و معالجه مردم نسخه میپیچند که نذر بدهند و دخیل ببندند اما خودشان عمل نمی کنند و دکتر و بیمارستان می روند ؟!! “

پاسخ شایعه

 
۱. وظیفه امامان(ع‌) در درجه اول هدایت انسانهاست و شفای بیماران و امور خارق العاده دیگر، به اذن خدا از کرامات ایشان برای موارد خاص است!
https://goo.gl/x4YCNY
https://goo.gl/zLe2fr
۲. در عالم طبیعت اصل بر آن است که هر چیزی روال طبیعی خود را طی کند و حتی معصومین(ع) هم با اینکه علم غیب داشتند، برای مداوا به طبیب مراجعه می نمودند.
https://goo.gl/Uzp4Qd
۳. رنجها و بیماریها گاهی نوعی ابتلا و امتحان الهی هستند که با تحمل آنها زمینه اجر و پاداش اخروی فراهم می شود و به همین جهت هم دعا در بعضی موارد آن گونه که انسانها طلب می کنند برآورده نمی شود.
https://goo.gl/Fovzox
https://goo.gl/KuAWnN
۴. با وجود همه نکات بالا کم نیستند بیماران و افراد گرفتاری که در این اماکن یا با توسل به ایشان شفا یافته اند و مشکلات شان حل شده است.
https://goo.gl/AnH7bi
https://goo.gl/8HrMFQ
https://goo.gl/v3TGSu
 
حق جو و حق طلب باشیم