ارسال شایعه

مرگ ۲۰ نفر با خودکشی و ۴ نفر از سرما در مناطق زلزله زده !