ارسال شایعه

حذف “اشهد ان علیاولی الله” از اقامه و اذان کتب احکام پایه دوم متوسطه !