ارسال شایعه

خداحافظی و خروج ارتش از مناطق زلزله زده کرمانشاه !