ارسال شایعه

ارسال کمکهای هلال احمر به البوکمال سوریه !