ارسال شایعه

تخلیه کمک‌های امدادی فرانسوی در کرمانشاه !