شایعات سلام - خوش آمدید دل نوشته ای با شما : شاید برای شما عزیزان هم مهم باشد تا بدانید که چرا ما بدون هرگونه پشتیبانی یا حمایتی ، به چنین کار تحقیقاتی طاقت فرسایی دست زده ایم؟ و اساسا چه فایده ای برایمان داشته است؟ باور به حقیقت و انسانیت (که به تمام معنا می توان آن را در مکتب اهل بیت (ع) یافت) در دنیایی که بزرگترین سرمایه انسانها عمرشان است و هر باور و اعتقادی صرف نظر از حق یا نا حق بودن آن تعیین کننده سرنوشت آنان است، ما را به ورود به این عرصه واداشت ... تا برای رضای خداوند مهربان و خدمت به جامعه انسانی و اسلامی، توضیحات و مستندات شایعات را جمع آوری نموده و در معرض قضاوت شما حق جویان قرار دهیم . چرا که باور هر شایعه ای می تواند مسیر اعتقادی و زندگی ما را تغییر داده و خدای ناکرده باور فریب بجای حقیقت ، ما را به بازنده حقیقی میدان زندگی مبدل خواهد نمود. این واقعیت که استکبار جهانی با ابزار مختلف سعی دارند تا انسانها را به دنیای بی خدایی و دنیاپرستی که در حقیقت همان شیطان پرستیست و ادارند غیر قابل انکار است . لذا علی رغم اینکه سایت هایی دراین راستا همواره در تلاشند تا در رفع شایعات موثر واقع گردند (و حقیقتا جای تقدیر فراوان دارد) لیکن بنا به دلائلی که در عبارات زیر بدان اشاره میگردد ، این تلاشها تاکنون پاسخگوی نیاز جامعه نبوده است و ما جمعی از کاربران شبکه های اجتماعی به ایجاد این پایگاه اینترنتی روی آوردیم: 1. رویکرد اغلب این سایتها تخصصی و علمی بوده و در اغلب شایعات که اتفاقا به دلیل فراگیر شدن آنها بسیار مضر و خطرناک هستند، ورود نمی کنند . 2. پاسخ های تنظیمی این سایتها مشروح و سنگین بوده که برای کاربران عمومی شبکه های اجتماعی قابل بهره برداری نبوده و در صورت استفاده نیز به دلیل موجز نبودن مطلب از اقبال زیادی برخوردار نمی شده است . علی رغم دقت و تلاشی که در تهیه پاسخهای این سایت اعمال می گردد، این جمع خود را مصون از اشتباه نمی داند و پیوسته آمادگی دارد تا نسبت به اصلاح مطالبی که خلاف آن اثبات شود اقدام نماید . در صورت نتیجه بخش بودن کار برای شما مخاطب عزیز ، تقاضامندیم که با نظرات وانتقادات خود ما را دراین راه ارزشمند یاری فرمائید . بنا به محدودیت های موجود فعلا از انتشار نظرات معذوریم اما روزانه در چند نوبت از نظراتتان بهره می بریم . لطفا با انتشار پاسخهای تهیه شده در شبکه های اجتماعی و گروههایی که عضویت دارید در ثواب این حرکت شریک باشید . با تشکر - سایت شایعات http://shayeaat.ir 2017-12-16T11:20:11+01:00 text/html 2017-12-16T04:10:13+01:00 shayeaat.ir شایعات کشف ماهی عجیب الخلقه با بدن انسان در بندر امام ! /شایعه 0849 http://shayeaat.ir/post/1079 <a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1079" target=""></a><div style="text-align: center;"><div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">این ماهی واقعی نیست، بلکه مجسمه پلاستیکی ساخته شده توسط یک هنرمند میانماری است!</font></div></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1079" target=""><img align="bottom" alt="" src="http://uupload.ir/files/7vps_بندر_امام.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1078" target=""><br></a></font></div><div></div><div><b><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="6"><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1079" target="">متن و پاسخ شایعه</a></font></b></div> </div> text/html 2017-12-14T05:56:02+01:00 shayeaat.ir شایعات زامبی شدن مردم و زلزله های شدید، با نزدیک شدن زمین و مریخ ! /شایعه 0848 http://shayeaat.ir/post/1078 <a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1078" target=""></a><div style="text-align: center;"><div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">موارد ادعایی شایعه صحت ندارد و زلزله های اخیر به دلیل فعالیت گسل ها رخ داده اند!</font></div></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1078" target=""><img align="bottom" alt="" src="http://uupload.ir/files/g7nh_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1078" target=""><br></a></font></div><div></div><div><b><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="6"><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1078" target="">متن و پاسخ شایعه</a></font></b></div> </div> text/html 2017-12-14T05:22:37+01:00 shayeaat.ir شایعات دستگیری دانشجویان، پس از نشست سخنگوی قوه قضائیه با آنها ! http://shayeaat.ir/post/1077 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">دستگیری دانشجویان، پس از نشست سخنگوی قوه قضائیه با آنها&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1077" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/0qvq_نشست_خبری.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1077" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp;این شایعه صحت ندارد و هیچ فردی در ارتباط با این نشست دستگیر نشده است!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yon.ir/bzdst" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://yon.ir/bzdst</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1077</font></div></div> text/html 2017-12-14T01:55:03+01:00 shayeaat.ir شایعات نصب اشتباه پرچم ایران در سایه بی توجهی هیئت ایرانی ! http://shayeaat.ir/post/1076 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">نصب اشتباه پرچم ایران در سایه بی توجهی هیئت ایرانی&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1076" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/c56m_پرچم_ایران.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1076" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp;هیأت ایرانی به این اشتباه واکنش نشان داده و پس از اصلاح وضعیت پرچم ایران، جلسه را آغاز کرده اند!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yon.ir/updnf" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://yon.ir/updnf</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1076</font></div></div> text/html 2017-12-14T01:49:34+01:00 shayeaat.ir شایعات حاجت روا شدن باخواندن حدیث کساء در روز ۲۴ ربیع ! http://shayeaat.ir/post/1075 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">حاجت روا شدن باخواندن حدیث کساء در روز 2۴ ربیع&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1075" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/rx42_حدیث_کسا2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1075" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; &nbsp;جریان حدیث کساء در ماه ذی الحجه اتفاق افتاده نه در ربیع و روایتی مبنی برثواب خواندن این حدیث در 2۴ربیع نداریم!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://goo.gl/UBRfoo" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://goo.gl/UBRfoo</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1075</font></div></div> text/html 2017-12-14T01:34:34+01:00 shayeaat.ir شایعات کشف گورهای دسته جمعی ۱۲۷ نفر در روستای کوئیک کرمانشاه ! http://shayeaat.ir/post/1074 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">کشف گورهای دسته جمعی 127 نفر در روستای کوئیک کرمانشاه&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1074" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/vpx6_گور_دسته_جمعی.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1074" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;این شایعه تکذیب شده و گفت هیچ‌گونه گور دسته‌جمعی در هیچ منطقه‌ای از استان کرمانشاه وجود ندارد!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://goo.gl/eRCNdr" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://goo.gl/eRCNdr</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1074</font></div></div> text/html 2017-12-13T06:02:27+01:00 shayeaat.ir شایعات هشدار سرپرست اورژانس کشور از وقوع زلزله قوی در تهران ! http://shayeaat.ir/post/1073 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">هشدار سرپرست اورژانس کشور از وقوع زلزله قوی در تهران&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1073" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/5xn2_زلزله_تهران.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1073" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;&nbsp;سرپرست اورژانس کشور ضمن تکذیب این خبر، از پیگیری قانونی رسانه های منتشر کننده این شایعه خبر داد!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://goo.gl/pxi7tm" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://goo.gl/pxi7tm</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1073</font></div></div> text/html 2017-12-13T02:35:00+01:00 shayeaat.ir شایعات فتوای رهبری به عقدموقت برای محرمیت درفضای مجازی ! http://shayeaat.ir/post/1072 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">فتوای رهبری به عقدموقت برای محرمیت درفضای مجازی&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1072" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/vyg5_فتوای_رهبری.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1072" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;محرمیت درفضای مجازی و حقیقی فقط بااجرای درست عقداتفاق می افتد که از مهمترین شروط آن در دختران باکره، اجازه پدر است!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yon.ir/mmh77" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://yon.ir/mmh77</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1072</font></div></div> text/html 2017-12-13T02:29:59+01:00 shayeaat.ir شایعات شارژی شدن تلگرام از شنبه صبح ! http://shayeaat.ir/post/1071 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">شارژی شدن تلگرام از شنبه صبح&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1071" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/72oj_تلگرام_شارجی.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1071" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;این شایعه صحت ندارد و سال 93 درمورد واتساپ منتشر شد که همان زمان پاسخ مشروح آن را داده ایم!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shayeaat.ir/post/49" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://shayeaat.ir/post/49</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1071</font></div></div> text/html 2017-12-12T03:01:56+01:00 shayeaat.ir شایعات دروغ روحانی شیعه در مورد شکاف محل تولد حضرت علی(ع) در کعبه، برای حفظ علاقه مردم به ولایت ایشان! /شایعه 0847 http://shayeaat.ir/post/1070 <a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1070" target=""></a><div style="text-align: center;"><div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">این داستان واقعیت ندارد و ولایت حضرت علی(ع) که با دلایل متعدد اثبات می شود، نیازی به طرح چنین جعلیاتی ندارد!</font></div></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1070" target=""><img align="bottom" alt="" src="http://uupload.ir/files/av97_شکاف_کعبه.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1070" target=""><br></a></font></div><div></div><div><b><font color="#333399" face="Mihan-Yekan" size="6"><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1070" target="">متن و پاسخ شایعه</a></font></b></div> </div> text/html 2017-12-12T02:24:31+01:00 shayeaat.ir شایعات کلیپ جولان موشها در کارخانه تولید ادویه جات کشورمان ! http://shayeaat.ir/post/1069 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;کلیپ جولان موشها در کارخانه تولید ادویه جات کشورمان&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1069" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/vp8n_فلفل_موشی.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1069" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;&nbsp;کلیپ مربوط به ایران نیست! ویدئو در نوامبر2017 باعنوان وجود موش در محصولات یک کارخانه هندی منتشر شده است!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yon.ir/dvm01" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://yon.ir/dvm01</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1069</font></div></div> text/html 2017-12-11T05:07:47+01:00 shayeaat.ir شایعات افزایش نرخ جرائم رانندگی ! http://shayeaat.ir/post/1068 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">افزایش نرخ جرائم رانندگی&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1068" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/r7fa_جرائم_رانندگی.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1068" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; &nbsp;معاون اجتماعی پلیس راهور تکذیب این موضوع را تکذیب کرد و گفت: پلیس پیشنهادی برای افزایش نرخ جرائم رانندگی نداشته است!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yon.ir/jrmr1" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://yon.ir/jrmr1</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1068</font></div></div> text/html 2017-12-11T04:36:41+01:00 shayeaat.ir شایعات مشاهده نور قرمز در آسمان ایلام، نشانه زلزله ! http://shayeaat.ir/post/1067 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">مشاهده نور قرمز در آسمان ایلام ، نشانه زلزله&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1067" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/1jut_ایلام_زلزله.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1067" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;این نوار قرمز در افق غربی ایلام ارتباطی با زلزله ندارد و انعکاس شعله پالایشگاه گاز از غبار یا بخار آب است!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yon.ir/ilamn" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://yon.ir/ilamn</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1067</font></div></div> text/html 2017-12-11T04:29:15+01:00 shayeaat.ir شایعات شورش مردم مشهد در مقابل صیغه خانه ها با شعار عرب برو گمشو ! http://shayeaat.ir/post/1066 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">شورش مردم مشهد در مقابل صیغه خانه ها با شعار عرب برو گمشو&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">صحت ندارد</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1066" target=""><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/bzch_صیغه_شورش.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1066" target=""><br></a></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#2f2f2f" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;&nbsp;شورشی رخ نداده و ویدئوی منتشر شده مربوط به تجمع اعتراضی 22 فروردین 9۴ مقابل سفارت عربستان در تهران است!</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://t.me/SHAYEAAT/475" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">http://t.me/SHAYEAAT/475</font></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><font size="2">http://shayeaat.ir/post/1066</font></div></div> text/html 2017-12-10T04:56:34+01:00 shayeaat.ir شایعات ریشه شایعات فضای مجازی کجاست؟ http://shayeaat.ir/post/1065 <div style="text-align: center;"><a title="" href="http://shayeaat.ir/post/1065" target=""><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="5">ریشه شایعات فضای مجازی کجاست؟</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="1">&nbsp;</font></div></a><div><div align="center" class="embed-responsive embed-responsive-16by9"> <video width="100%" class="embed-responsive-item" controls=""> <source src="https://as5.asset.aparat.com/aparat-video/98163fa1eb2ff46a70dac380d57214948936902-240p__28840.mp4"> &nbsp;</video></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="black" face="Mihan-Yekan" size="4">ببینید/افشاگری مشاور ساواک در مورد طرح عملیات روانی "ماهان"؛ طرحی که تا امروز هم توسط مجریان سابق آن ادامه دارد!</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><font size="2">shayeaat.ir/post/1065</font></div> </div>&nbsp;