ارسال شایعه

سیاست

ماجرای صندوق صدقات! / شایعه ۰۰۲۸

پاسخ به شبهه “دعوت عمومی به نیانداختن پول در صندوقهای صدقات کمیته امداد به دلایل و با آمار های واهی و دروغ!”

دیگه بسه تحریم! / شایعه ۰۰۲۶

پاسخ به متن نامه یک دختر به محمد جواد ظریف

(دختری ام المصائب که از تیم مذاکره کننده کشور می خواهد با دشمن کنار بیاید !)