ارسال شایعه

دین و مذهب

ماجرای صندوق صدقات! / شایعه ۰۰۲۸

پاسخ به شبهه “دعوت عمومی به نیانداختن پول در صندوقهای صدقات کمیته امداد به دلایل و با آمار های واهی و دروغ!”