ارسال شایعه

قسم پیامبر(ص) به حاجت روایی، با خواندن حدیث کساء در اولین جمعه صفر! /شایعه ۰۸۳۱

قسم پیامبر(ص) به حاجت روایی، با خواندن حدیث کساء در اولین جمعه صفر! /شایعه ۰۸۳۱

متن شایعه

“:پیغمبر قسم یاد کرد : اگر میان پیروان ما طالب حاجتی باشد،خدابه واسطه خواندن حدیث کساء در اولین جمعه ماه صفر؛برآورده میکند؛این پیام رو به کسانی که دوستشون دارید ارسال کنید.التماس دعا،(همین جمعه)!”

پاسخ شایعه


۱. این جملات حدیث نیست و در هیچ منبع معتبری وجود ندارد! این موارد به دروغ به پیامبر(ص) منتسب شده است!
۲️. دروغ از گناهان کبیره است و دروغ بستن بر دیگران از زشت‌ترین انواع آن. زشتى افترا بستگى به شأن کسى که مورد اتّهام قرار گرفته دارد. لذا دروغ بستن بر خدا و پیامبر(ص)، از بدترین گناهان کبیره است.
۳️. اصل واقعه حدیث کساء و نزول آیه تطهیر، بنا بر اتّفاق شیعه و سنّى، امرى قطعى و روشن است، لذا حدیث معروف کساء را می توان به نیت رجا خواند.
۴️. اعمال مستحب ماه صفر، از جمله اعمال شب اول این ماه، برای علاقمندان در لینک زیر قابل مطالعه و استفاده است.


حق جو و حق طلب باشیم