ارسال شایعه

آیت الله سیستانی: اختیار مقلدین در نحوه استفاده از وجوهات شرعی !