ارسال شایعه

عبارت دول الخلیج العربی در سایت وزارت خارجه سوریه، کشورهای عربی خلیج است ! /شایعه ۰۸۲۳

عبارت دول الخلیج العربی در سایت وزارت خارجه سوریه، کشورهای عربی خلیج است ! /شایعه ۰۸۲۳

متن شایعه

“گفته اند که :امیدوارم به دولت سوریه و بشار اسد هم درس تاریخ و جغرافیا رو یادآوری کنند!سایت وزارت امور خارجه سوریه و خلیج ع ر ب ی !اما بر اساس ادبیات عرب بعد از اسم اول مضاف الیه و بعد صفت ذکر می گردد. در عبارت “دول الخلیج العربی” کلمه (دول) جمع غیر عاقل (دوله) و در حکم مفرد مونث است اما کلمه (خلیج) مفرد مذکر است. بنابراین کلمه (العربیه) که مفرد مونث ذکر شده صفت برای کلمه (دول) است نه (خلیج). همچنین موصوف و صفت در ۴ محور معرفه و نکره، اعراب، جنس و تعداد باید تشابه داشته باشند که در عبارت فوق الذکر همه موارد در مورد موصوف و صفت یعنی (دول و العربیه) به درستی رعایت گردیده است. بنا بر این ترجمه صحیح عبارت کشورهای عربی خلیج است نه کشورهای خلیج عربی.!”

پاسخ شایعه


۱. استفاده سایت وزارت امور خارجه سوریه از عبارت “دول الخلیج العربی” در یک خبر صحت دارد و اگرچه سیاست دولت سوریه نیست، اما همین یک مورد هم نیازمند اصلاح و عدم تکرار است!
http://shayeaat.ir/link/dvvl1
۲. شتابزدگی برخی کانالها و صفحات مجازی موجب شد تا بدون دقت لازم، توضیحاتی در رد این مطلب ارائه کنند که مربوط به موردی دیگر با املایی متفاوت و متعلق به سال ۸۶ بود و با این مورد، فقط تشابه داشت!
http://shayeaat.ir/link/dvvl2
۳. برای ارتباط استراتژیک ایران با سوریه که سپر دفاعی محور مقاومت است، حتی اندیشکده های آمریکایی دلایل منطقی و روشنی ارائه می کنند و درشت نمایی این کج سلیقگی موردی، توسط بدخواهان ایران و برای تاثیر منفی بر این روابط است!
http://shayeaat.ir/link/dvvl3