ارسال شایعه

ویدئوی آنالیز آلودگی های پنهان آب شرب ! /شایعه ۰۸۲۱

ویدئوی آنالیز آلودگی های پنهان آب شرب ! /شایعه ۰۸۲۱

متن شایعه

“خدا به دادمون برسه با این آبهایی که به خوردمون میدن ! توی یه لیوان آب معدنی و آب لوله الکترولیز بذارید تا متوجه مقدار لجن اونا بشید و ببینید چه بلایی دارن سرمون میارن ؛ خواهشا اونقدر تو گروهها نشر بدید تا همه ببینند و خود مسئولین مگر بخودشون بیااان !”

پاسخ شایعه


۱.  ویدئوی آنالیز آبهای لوله کشی واقعی نیست و ابتدا در سال ۹۴ منتشر شد که همان زمان توسط وزارت بهداشت تکذیب شد!
http://shayeaat.ir/link/elkt1
۲. در این فیلمهای تبلیغاتی که توسط برخی شرکت‌های تبلیغ کننده دستگاه‌های تصفیه آب ساخته می شوند، آب لوله کشی با الکترودهای تجاری آهن و آلومینیوم الکترولیز می شود! آزادسازی یونهای آهن و آلومینیم، باعث تولید رنگ و لجن شده و اشتباها، ناخالصی آب معرفی می شوند!
۳. سامانه های تصفیه آب در شبکه های عمومی بطور دائم توسط کارشناسان آب و فاضلاب و دانشگاه های علوم پزشکی کشور تحت کنترل و آزمایش قرار گرفته و نگهداری می شوند!
۴.  استفاده از دستگاه های تصفیه آب می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد و وزارت بهداشت نیز هیچکدام از این دستگاه ها را مورد تایید قرار نداده است!
http://shayeaat.ir/link/elkt2
http://shayeaat.ir/link/elkt3
۵. آلودگیهایی در آب شرب تعداد معدودی از مناطق کشور گزارش شده، اما این آلودگیها که از نظر افزایش املاح و ذرات بوده، با چشم قابل مشاهده بوده و فرایند خاصی روی آنها انجام نشده است!
http://shayeaat.ir/link/elkt4
http://shayeaat.ir/link/elkt5
http://shayeaat.ir/link/elkt6


حق جو و حق طلب باشیم