ارسال شایعه

لیست یاران امام زمان از شهرهای مختلف که در کتابهای دینی چاپ شد! /شایعه ۰۸۱۸

لیست یاران امام زمان از شهرهای مختلف که در کتابهای دینی چاپ شد! /شایعه ۰۸۱۸

متن شایعه

“طالقان     24 نفر قم         18 نفر جرجان     12 نفر نیشابور    8  نفر ری          7 نفر توس        5 نفر همدان       ۴  نفر سبزوار     2  نفر اصفهان    1  نفر کرمان      1  نفر قزوین     1  نفرحومه قم  1  نفراین لیستی رو که مشاهده می‌فرمائید، نه لیست سهمیه کنکور سراسریه و نه لیست برندگان لاتاری گرین‌کارت آمریکاست. این لیست، نشان‌دهنده تعداد یاران امام زمان از هر شهره که در کتاب‌های دینی امسال مدارس چاپ شده. اما نکته قابل تأمل اینه که شهر هیچکدوم از حضرات آقایون داخلش نیست !!! پس همه آقایون و روحانیون مدعی امام زمان هوتوتو …. !!”

پاسخ شایعه


۱. ادعای چاپ شدن این مطلب در کتب درسی صحت ندارد! در این کتابها به موارد اصلی در مورد امام زمان(عج) اشاره می شود، نه موارد جزئی و اختلافی!
http://shayeaat.ir/link/yrn01
۲. جملات شایعه ساخته ذهن نویسنده هستند! در روایت معرفی یاران امام زمان از سبزوار، ‌اصفهان و حومه قم نامی برده نشده و تعداد اصحاب ۳۱۳ نفر هستند نه ۸۴ نفر ؛ یاران امام از قزوین، طالقان و نیشابور ۲، ۱۴ و ۱۸ نفر هستند نه ۱، ۲۴ و ۸ نفر!
http://shayeaat.ir/link/yrn02
۳. روایت اصلی تعیین یاران امام زمان(عج) و اسامی شهرهای آنها از نظر سندی معتبر نیست، اما با توجه به روایات دیگر کلیات آن مثل ۳۱۳ نفر بودن اصحاب را می توان پذیرفت.
http://shayeaat.ir/link/yrn03
http://shayeaat.ir/link/yrn04
۴. منظور از ۳۱۳ نفری که در این روایات از آنها یاد شده، حلقه اولیه وخاص یاران امام و فرماندهان و حکام منسوب از طرف ایشان هستند وگرنه در برخی از روایات تعداد یاران امام، ده ها هزار نفر ذکر شده است!
http://shayeaat.ir/link/yrn05
۵. با توجه به تغییر مناطق جغرافیایی و نام بعضی شهرها، نباید انتظار داشت که دقیقا اسمهای امروزی در روایات وجود داشته باشد! مثلا طبرستان در روایات شامل مازندان و گیلان و سمنان می شود و مشهد و تهران همان طوس و ری هستند!
http://shayeaat.ir/link/yrn06


حق جو و حق طلب باشیم