ارسال شایعه

شارژ شدن ۵ یورویی یونیسف با اشتراک گذاری یک تصویر /شایعه ۰۸۱۷

شارژ شدن ۵ یورویی یونیسف با اشتراک گذاری یک تصویر /شایعه ۰۸۱۷

متن شایعه

“به ازای هر بار اشتراک گذاری این تصویر یونیسف ۵ یورو شارژ میشه …. برای کمک به کودکان سومالی برای دوستانتون ارسال کنید”

پاسخ شایعه


۱. هیچ توجیه فنی و عقلی برای شارژ مالی یا ایجاد درآمد برای یونیسف در اثر ارسال یک عکس ساده برای دوستان وجود ندارد! این مطلب نیز در هیچ منبع موثقی از جمله سایت خود یونیسف یافت نمی شود!
http://shayeaat.ir/link/unsf1
۲. تصویر شایعه یک عکس تزئینی است که توسط خبرگزاری های مختلف برای اخبار قحطی، اوضاع داخلی سومالی و اخبار دیگر کشورها استفاده می شود، اما در سایت یونیسف اثری از آن نیست!
http://shayeaat.ir/link/unsf2
http://shayeaat.ir/link/unsf3
۳. برای کمک به مردم سومالی و نیازمندان جهان راه های معتبری هست که بهتر است از مبادی اصلی این کار مانند نمایندگی یونیسف در ایران انجام شود!
http://shayeaat.ir/link/unsf4
۴. انتشار تصاویر و اخبار مشکلات همنوعان، اثرات مثبتی از جمله آشنایی مردم با معضلات این افراد دارد، اما آمیختن آن با دروغ اثرات مثبت احتمالی آن را به شدت کاهش می دهد!


حق جو و حق طلب باشیم