ارسال شایعه

هشدار وزارت بهداشت درمورد خرماهای مرگبار “بم” که توسط خفاش آلوده شده اند !