ارسال شایعه

سرطان زا بودن ماساژ ماهی ! / شایعه ۰۸۰۷

سرطان زا بودن ماساژ ماهی ! / شایعه ۰۸۰۷

متن شایعه

” خطر ابتلا به سرطان پوستیبه سرعت نشر دهید ماهی هایی وارد ایران شده به نام ماهیان ماساژ که تا امروز جان خیلیهارو گرفته لطفا دوستان نشر دهید این ماهی ها از طرف داعش وارد شده که سم خطرناکی تولید می کنن ! “

پاسخ شایعه


۱. سرطان زا بودن ماساژ ماهی یا Fish Therapy در منابع معتبر یافت نشد و حتی ادعاهای نامعتبر و اثبات نشده ای از درمان سرطان با این روش وجود دارد!
۲. هشدارهای پزشکی مختلفی در مورد انتقال بیماری های عفونی، ایدز و هپاتیت از طریق ماساژ ماهی وجود دارد، اما مطلبی در مورد سرطان یافت نشد.
http://shayeaat.ir/link/msj01
http://shayeaat.ir/link/msj02
۳. این روش درمانی رسما از سال ۹۰ توسط مراکز خصوصی در ایران معرفی و فعال شد و ادعای ورود آن توسط داعش صحت ندارد!
http://shayeaat.ir/extrapage/mhmsj
۴. با توجه به مخاطرات ماساژ ماهی، از جمله انتقال عفونتها، پزشکان و محققان استفاده از آن را توصیه نمی کنند!
http://shayeaat.ir/link/msj03
http://shayeaat.ir/link/msj04


حق جو و حق طلب باشیم