ارسال شایعه

در آمد میلیاردی متولیان حرم امام رضا(ع) از کبوتران حرم! / شایعه ۰۸۰۵

در آمد میلیاردی متولیان حرم امام رضا(ع) از کبوتران حرم! / شایعه ۰۸۰۵

متن شایعه

“تعجب ممنوع یکی از خدام حرم امام رضا که برای تفریح به شمال آمده بود تعریف میکرد و میگفت : کبوتران حرم امام رضا در ماه بیش از ۸۰۰ میلیون و در ایام پر ترافیک زوار بیش از  میلیارد تومان برای متولیان حرم سود دهی دارند . در ۱۰ مکان برای کبوتران گندم ریخته میشود . در هر مکان قفسیهایی هست پراز کبوتر که زوار با پرداخت ۲۰۰۰ تومان پرنده ای را خریده و آزاد میکنند. اکثر زوار بیش از یکی دوتا ۱۰تا و ۲۰ تا هم میخرند . و دیده شده تا ۵۰ و ۱۰۰تا هم یکجا خریده اند . عربها که همیشه به تعداد فرزندان کبوتر آزاد میکنند . و زوار نادان نمیدانند که این کبوتران جلدن و بجز حریم حرم جایی نمیروند . گندم را در بسته های ۲۰۰ گرمی به مبلغ ۱۰۰۰ تومان میفروشند یعنی یک کیلو گندم را ۵۰۰۰ تومان میفروشند . و خادمانی هستند که دایم در حال جارو کردن و  جمع آوری گندمها هستند . تا زوار گندم روی زمین نبینند . و هرجه زودتر گندم خریداری کنند . در هر مکان هر ساعت بیش از ۵ کیسه ۱۰ کیلویی گندم جمع آوری میکنند . که در مدت ۲۴ ساعت بیش از ۱۰ تن گندم انبار میشود و مجددا کیلویی ۵۰۰۰ تومان به زوار فروخته میشود . و افرادی هستند که یک یا چند گونی گندم نذر کرده یا باخود میآورند  و تحویل انبار میدهند . و یا از انبار حرم خرید میکنند و فقط پولش را میدهند . افراد بسیار زیادی هستند که کبوتران شخصی دارن و آنها را وقف حرم میکنند . و روزی نیست که چندین کیسه و قفس پراز کبوتران گران قیمت تحویل انبار نشود که مسئولین بعدا آنها را  قیمت گذاری کرده و خیلی بالا به کبوتربازان میفروشند . و خیلی جزئیات دیگری هست که مجال گفتن نیست … این تنها درآمد زایی کبوترانی است که تابحال بفکر کسی خطور نمیکرده و نمیکند. خب مسئولین چاره ای ندارند جز اینکه بگویند مالیات نمیدهیم … “

پاسخ شایعه


۱. ادعاهای شایعه فاقد استناد و اطلاعات آن هم غلط و ناشی از خیال پردازی نویسنده است! 
۲. شایعه در حالی مدعی وجود ده قسمت مجزا برای نگهداری کبوتران حرم امام رضا(ع) شده که درحال حاضر فقط در بست طوسی کنار باغ رضوان، محلی برای کبوتران اختصاص داده شده است!
۳. جمع آوری گندم ها توسط خدام در گیت مخصوص، برای جلوگیری از مشکلات نظافتی و بهداشتی است نه دورماندن از چشم زوار!
۴. هدف از جمع آوری کبوتران، جلوگیری از بیماری و تخریب بناهای تاریخی و همچنین حفاظت از کبوتران غیر بومی است که در آب و هوای مشهد دوام نمی آورند، نه تجارت آنها! حتی مسئولین به مردم توصیه می کنند از نذر کبوتر خودداری کنند!
http://shayeaat.ir/link/hrm01
۵. گندمهای جمع آوری شده در ایام سال، نگهداری شده و در فصل زمستان که زائران کمتر گندم وقف می کنند، برای غذای کبوترها مصرف می شود.
http://shayeaat.ir/link/hrm02
۶. طبق قانون، اماکن گردشگری و زیارتی از جمله حرم رضوی از پرداخت مالیات معافند و این مطلب هیچ ارتباطی با درآمد تخیلی ادعا شده از گندم و کبوتر ندارد!
http://shayeaat.ir/link/hrm03


حق جو و حق طلب باشیم