ارسال شایعه

انتساب امامزاده های بسیار به امام کاظم(ع) با وجود عمر کوتاه و حبس طولانی ایشان! / شایعه ۰۸۰۰

انتساب امامزاده های بسیار به امام کاظم(ع) با وجود عمر کوتاه و حبس طولانی ایشان! / شایعه ۰۸۰۰

متن شایعه

“ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ۳۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺖ . ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﻋﻤﺮﺵ ۲۴ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﺍﻭ ۱۸ ﭘﺴﺮ ﻭ ۱۹ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺗﭙﻪ ﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻧﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ فکر کنم ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ بند […] ﺣﺒﺲ ﺑﻮﺩﻩ”

پاسخ شایعه


۱. تمامی اطلاعات شبهه دروغ یا جهت دار هستند! مثلا امام کاظم(ع) ۵۵ سال عمر کردند نه ۳۷ سال و مدت زندان ایشان هم بیشتر از ۵ یا ۶ سال نبوده است!
۲. اختلاف در تعداد فرزندان پسر و دختر ایشان، به این دلیل است که گاهی نام، کنیه و لقب یک فرزند، به عنوان فرزندی جداگانه بیان شده، اما قطعا تعداد فرزندان ایشان زیاد و بنابر قول مشهور ۳۷ نفر بوده است.
http://shayeaat.ir/link/kzm02
۳. با توجه به تعداد فرزندان ایشان و بعضی از نقل های تاریخی، مورخین تعداد همسران ایشان را در طول زمان، بیش از ۱۰ زن دانسته اند که ثمره این تعداد فرزند از آنها بعید نیست.
http://shayeaat.ir/link/kzm03
http://shayeaat.ir/link/kzm04
۴. ازدواج های معصومین برای هوا و هوس و قابل اشکال کردن نیست، بلکه با اهدافی چون  ایجاد رابطه خویشاوندی برای گسترش اسلام، الگودهی به دیگران، تربیت نسل مومن برای گسترش دین و مذهب شیعه، حفظ شخصیت زنان و تربیت آنها و… انجام می شد!
http://shayeaat.ir/link/kzm05
۵. اکثر امام زاده های ایران فرزندان امام کاظم(ع) نیستند، بلکه نوادگان ایشانند که با توجه به هجرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) و بسیاری از خواهران و برادران ایشان، در ایران ساکن شده و نسل سادات موسوی را در ایران گسترش دادند.
http://shayeaat.ir/link/kzm06
http://shayeaat.ir/link/kzm07

حق جو و حق طلب باشیم