ارسال شایعه

خودسوزی وزیر مسکن مغولستان به دلیل تکمیل نکردن تعهداتش! / شایعه ۰۷۹۹

خودسوزی وزیر مسکن مغولستان به دلیل تکمیل نکردن تعهداتش! / شایعه ۰۷۹۹

متن شایعه

” ویدئوی خودسوزی وزیر مسکن مغولستان، چون بجای ١٠٠ هزار واحد، ٧٠ هزار واحد تحویل داد و نتونست این شرم رو تحمل کنه “

پاسخ شایعه


۱.فردی که در این ویدئو خودسوزی می کند، وزیر مسکن مغولستان نیست و کار او ارتباطی با مسکن ندارد!
http://shayeaat.ir/link/mskn1
۲. این فرد رییس معترضِ یک اتحادیه معدنی در مغولستان است که در اعتراض به فروش صنعت معدن این کشور به چین، دست به این اقدام می زند!
http://shayeaat.ir/link/mskn2
۳. این حرکت او که در سال ۲۰۱۵ و در یک نشست خبری اتفاق افتاد، منجر به مرگ وی شد.
http://shayeaat.ir/link/mskn3
http://shayeaat.ir/link/mskn4

حق جو و حق طلب باشیم