ارسال شایعه

جریمه رانندگانی که روی خودرو شعر می‌نویسند !