ارسال شایعه

آویختن داعشی توسط پیشمرگه در سفارت ایران! / شایعه ۰۷۹۱

آویختن داعشی توسط پیشمرگه در سفارت ایران! / شایعه ۰۷۹۱

متن شایعه

“سرته به دار آویختن داعشی توسط پیشمرگه در سفارت ایران…پیشمرگه و ایران همکاری کردن داعشیو وادار به اعتراف کردن”

پاسخ شایعه


۱. این عکس از یک داعشی یا مکان سفارت ایران نیست و حتی از یک صحنه واقعی هم گرفته نشده است! فضای عکس برای مردم ایران آشناست و متعلق به موزه عبرت است!
۲. این موزه در محل سابق کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک قرار دارد و با ماکت هایی از اشخاص واقعی، اعضای ساواک را در حال شکنجه انقلابیون نشان می دهد.
۳️. نماد وسط پرچم در عکس تعمدا حذف شده تا نشان شیر وخورشید شاهنشاهی، شایعه پرداز را لو ندهد! تلفن قدیمی روی میز، و زنجیرهای مانع بازدیدکنندگان هم نشانه های روشن بی اعتباری این شایعه است!
۴️. اقلیم کردستان عراق که پیشمرگه ها در آن حضور دارند، کشور نیست و ایران سفارتی ندارد، بلکه در دو شهر اربیل و سلیمانیه سر کنسولگری داریم!

حق جو و حق طلب باشیم