ارسال شایعه

بیماری کشنده از مرغ های منجمد که باعث دانه در بدن می شود! / شایعه ۰۷۹۰

بیماری کشنده از مرغ های منجمد که باعث دانه در بدن می شود! / شایعه ۰۷۹۰

متن شایعه

“هشدار و همه تان نشر کنید عاجل تر استفاده از مرغ های منجمد خود داری کنید که یک نوع مریضی ساری به وجود آمده که باعث دانه ها در بدن میشود و خون لخته میکند و این باعث مرگ و میر انسان میگردد.!!! “

پاسخ شایعه


۱.این یک شایعه قدیمی بین المللی است و صحت ندارد! این شایعه در کشور هند فراگیری بیشتری یافت اما هیچ گزارشی از وجود یا شیوع چنین بیماری موجود نیست!
http://shayeaat.ir/link/mnjmd1
۲. دانه های روی بدن فرد حاضر در تصویر ربطی به ادعای شایعه ندارد و تنها یک آبله مرغان معمولی است که بیشتر بین کودکان شایع می شود!
http://shayeaat.ir/link/mnjmd2
http://shayeaat.ir/link/mnjmd3
۳. آبله مرغان بیماری مشترک بین طیور و انسان نیست و طی چند هفته درمان می شود! هیچکدام از بیماریهایی که از طریق پرندگان به انسان منتقل می شود دارای نشانه های ادعایی شایعه نیست!
http://shayeaat.ir/link/mnjmd4
http://shayeaat.ir/link/mnjmd5
۴. طبق آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، گوشتهای منجمد مرغ قبل از توزیع، توسط کارشناسان برای انواع بیماری های قابل انتقال به انسان بررسی شده و در صورت مشکل، از چرخه توزیع خارج می شوند.
http://shayeaat.ir/link/mnjmd6
http://shayeaat.ir/link/mnjmd7

حق جو و حق طلب باشیم