ارسال شایعه

یا علی گفتن رهبر انقلاب هنگام تولد! / شایعه ۰۷۸۹

یا علی گفتن رهبر انقلاب هنگام تولد! / شایعه ۰۷۸۹

متن شایعه

“یا علی گفتن رهبری هنگام تولد ! قابله هم گفت علی یارت…تو امتحان درس دینی مقطع ابتدایی هم اومده!!! “

پاسخ شایعه


۱.این مطلب در هیچ منبع معتبری بیان یا تایید نشده و تنها چند سال قبل، فردی در یک ویدئو به استناد یک نقل شفاهی به بیان آن پرداخت!
۲. این مطلب توسط مسئول سابق بازرسی بیت رهبری تکذیب شد و فردی که این مطلب را بیان کرده بود، مورد توبیخ قرار گرفت!
http://shayeaat.ir/link/rhbr1
۳. تصویر برگه امتحانی منتشر شده با شایعه جعلی است، زیرا علاوه سوالات مضحک آن، مدرسه ولایت فقیه “واحد مطلقه” وجود خارجی ندارد!
۴. لوگوی سمت چپ بالای برگه هم لوگوی پایگاه اطلاع رسانی حوزه است و ربطی به هیچ مدرسه ای ندارد!
http://shayeaat.ir/link/rhbr2

حق جو و حق طلب باشیم