ارسال شایعه

مقایسه بریدن سر شهید حججی و کشته شدن عمرو بن عبدود توسط علی(ع) ! / شایعه ۰۷۸۲

مقایسه بریدن سر شهید حججی و کشته شدن عمرو بن عبدود توسط علی(ع) ! / شایعه ۰۷۸۲

متن شایعه

“اگر عمل داعش در بریدن سر شهید حججی نفرت انگیز است به همان اندازه کار امام علی را هم در بریدن سر عمر بن عبدود در جنگ خندق باید نفرت انگیز ارزیابی کرد!!!”

پاسخ شایعه


۱. در بسیاری از منابع معتبر هیچ سخنی از بریده شدن سر “عمرو بن عبدود” توسط امام علی(ع) وجود ندارد!
۲. در منابعی هم که چنین مطلبی وجود دارد، آمده است که امیرالمومنین(ع) در حین نبرد بر گردن عمرو ضربه زد و سر او جدا شد.
۳. از سوی دیگر این دو واقعه قابل قیاس نیست! عمرو در میدان جنگ و حین نبرد کشته شد، اما شهید بزرگوار حججی، در اسارت و مظلومانه به شهادت رسید.
۴. نبرد علی(ع) با عمرو و رفتارشان با جسد او چنان جوانمردانه بود که خواهر عمرو به کشته شدنش به دست علی(ع) افتخار می کند و در مرثیه برادرش از جوانمردی علی(ع) بسیار یاد می کند!

حق جو و حق طلب باشیم