ارسال شایعه

مرگ راننده وانت میوه فروش توسط ماموران شهرداری قم! / شایعه ۰۷۸۱

مرگ راننده وانت میوه فروش توسط ماموران شهرداری قم! / شایعه ۰۷۸۱

متن شایعه

“لحظه فوت وانتی میوه فروش  روز گذشته ماموران شهرداری قم در خیابان شاهد به یک میوه فروش وانتی حمله کرده وبا ضرب وشتم وی و کوبیدن سرش به جدول خیابان او را بقتل رساندند!!”

پاسخ شایعه


۱. دادستان قم از احضار و بازجویی ۵ نفر از مأموران شهرداری در رابطه با حادثه فوت میوه فروش وانتی که عصر شنبه در قم فوت کرد، خبر داد.
۲. وی افزود براساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و بررسی مستندات، موضوع قتل عمد در این حادثه مطرح نیست.
۳. مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری قم نیز اعلام کرد طبق فیلم های کامل حادثه، هیچ درگیری بین متوفی و مأموران شهرداری رخ نداده است.
۴. مدیرکل پزشکی قانونی استان قم هم با اشاره به اینکه در بررسی‌های اولیه آثار ضرب و جرح ناشی از نزاع در بدن مرحوم دیده نشده است اعلام کرد: به نظر می‌رسد به دنبال نزاع لفظی، احتمالا علت مرگ، سکته قلبی بوده باشد.
۵. ادعای برخورد سر این میوه فروش با جدول در حین درگیری صحت ندارد و او حدود ۴۰ دقیقه بعد و نزدیک خانه‌اش بیحال شده و سرش با زمین یا جدول کنار خیابان برخورد می کند.

حق جو و حق طلب باشیم