ارسال شایعه

شلاق زدن پزشک زن بیمارستان نورآباد بدلیل ویزیت نکردن بیمار سفارشی دادستان! / شایعه ۰۷۷۸

شلاق زدن پزشک زن بیمارستان نورآباد بدلیل ویزیت نکردن بیمار سفارشی دادستان! / شایعه ۰۷۷۸

متن شایعه

“شلاق زدن بر صورت یک جراح زن در شهرستان نورآباد استان فارس……. دیشب دادستان شهرستان با هیات همراه به بیمارستان مراجعه کردند وجراح در حال ویزیت تعدادی از بیماران بود از ایشان خواستند جهت ویزیت بیماری به سفارش دادستان سریعا حضور یابد، جراح عنوان کردند مثل بقیه بیماران توصف انتظار باشد تا حقی از کسی ضایع نشود،این سخن به گوش دادستان رسید وعنوان کرد یا سریعا حضور یابد یا تنبیه اش میکنم،بعد از حضور جراح و ویزیت بیمار، مجددا دادستان عنوان کرد دوباره باید بربالین بیمار حضور یابد،جراح عنوان کرد بنده مریض دارم وفعلا نیازی به ویزیت مجدد نیست… سریعا ایشان را دستبند زدند وبه آگاهی شهرستان بردند وبه گواهی اطرافیان وزخمهای سروصورت خودش ومادرش را جلوی زجه های بچه سه ساله اش آنقدر شلاق زدند که آثار وزخم آنها بر صورت جراح کاملا مشخص بود،،، اکثر بیمارستانهای شهرستانهای استان فارس بیمارستان ومطب ها را تعطیل کردند وبرخی استانهای همجوار اعلام آمادگی کردند و تا برکناری دادستان وقاضی کشیک این روند ادامه خواهد داشت…. لطفا انتشار دهید تا مردم عدالت قوه قضاییه را مشاهده کنند…ایشان از بهترین و مردم دارترین جراحهای استان فارس بود کسانیکه با ایشان برخورد داشتند خود شاهد بودند. خانم دکتر فروغ رزمجویی . “

پاسخ شایعه


۱. این ماجرا جدید نیست و مربوط به چهارم مرداد ۹۴ است که همان زمان به برخی شایعات مرتبط با آن پاسخ دادیم!
۲. هیچ شلاق یا آسیبی به خانم دکتر وارد نشد و این مطلب صرفا شایعاتی بود که در آن زمان منتشر شد!
۳. حساسیت و اصرار مقامات قضایی به رسیدگی ویژه پزشکی به زن مجروح به این دلیل بود که او بعنوان شاهد صحنه قتل شوهرش تلقی می شد و خودش در همان جنایت شدیدا مجروح شده بود!
۴. برخلاف ادعای شایعه نه تنها در ایام اخیر دلیلی برای تعطیلی بیمارستانها در ارتباط با آن ماجرا وجود ندارد، بلکه همان زمان هم هیچگونه تعطیلی مراکز درمانی گزارش نشد!

حق جو و حق طلب باشیم