ارسال شایعه

پرتاب ناموفق ماهواره بر سیمرغ و قطع برنامه زنده شبکه خبر ! / شایعه ۰۷۷۳

پرتاب ناموفق ماهواره بر سیمرغ و قطع برنامه زنده شبکه خبر ! / شایعه ۰۷۷۳

متن شایعه

” پرتاب ناموفق ماهواره بر سیمرغموشک  با اینهمه الله و اکبر و داد و بیداد خسته شد، تا ونک هم نرفت و مجبور به قطع برنامه زنده شدند ! ما رکورد زدیم ! “http://aparat.com/v/wWYqM

پاسخ شایعه


۱. پرتاب ماهواره بر سیمرغ نه تنها موفقیت آمیز بود، بلکه بازتاب وسیعی در رسانه های جهان داشت!
http://shayeaat.ir/link/smrgh1
۲. حتی منابع آمریکایی نیز به پرتاب موفقیت آمیز سیمرغ اشاره کردند و دولت آمریکا نیز به آن واکنش نشان داد!
http://shayeaat.ir/link/smrgh2
http://shayeaat.ir/link/smrgh3
۳. هیچ حرکت غیرطبیعی از ماهواره بر دیده نمی شود و تغییر حالت آن به شکل افقی، به دلیل رسیدن به لایه ی مدار و آماده شدن ماهواره بر، برای قرار دادن ماهواره در مدار است!
http://shayeaat.ir/link/smrgh4
۴. قطع شدن گزارش تلوزیونی نیز پس از خروج ماهواره بر از حوزه دید واضح دوربین ها انجام شد و ادامه گزارش موضوعیتی نداشت!

حق جو و حق طلب باشیم