ارسال شایعه

استعفای سید حسن خمینی از هیئت امنای دانشگاه آزاد !