ارسال شایعه

درخت Nareepol در تایلند با میوه ای به شکل انسان! / شایعه ۰۷۶۸

درخت Nareepol در تایلند با میوه ای به شکل انسان! / شایعه ۰۷۶۸

متن شایعه

” ‌ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ!ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﯿﺮﻭﯾﺪ Nareepol به ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺭﺧﺖ زن یا دختر میباشد. “

پاسخ شایعه


۱. این شایعه بین المللی صحت ندارد و اولین بار در سال ۲۰۰۸ مطرح شد و هیچگاه هم ثابت نگردید!
۲. اطلاعات و جستجوها در مورد این موضوع از سال ۲۰۰۸ آغاز شده و سابقه بیشتری ندارند! برخلاف جذابیت موضوع، شایعه تنها با نمونه های یکسانی از عکس منتشر شد، که دلیل روشنی بر ساختگی بودن محتوای تصویر است!
۳. میوه ها نیز به بقدری در شکل و اندازه یکسانند که نشان می دهد از یک قالب ساخته و به درخت آویزان شده اند!
http://shayeaat.ir/link/gfrt1
۴. این مطلب به یک افسانه ی قدیمی برمیگردد که در آن خدایی به نام indra دوازده درخت با میوه هایی شبیه به تصویر همسرش ایجاد میکند!
http://shayeaat.ir/link/gfrt2

حق جو و حق طلب باشیم