ارسال شایعه

کم شدن جرم در ماه رمضان، یعنی مومنین کمتر مرتکب جرم می شوند! / شایعه ۰۷۶۶

کم شدن جرم در ماه رمضان، یعنی مومنین کمتر مرتکب جرم می شوند! / شایعه ۰۷۶۶

متن شایعه

” طبق آمار و مصاحبه مسئوولین جرم و جنایت تو ماه رمضان کم میشه و از اونجا که برای ملحدین این ماه و بقیه ماه ها فرقی نداره، پس لابد مومنین جرم و جنایت کمتری میکنن “

پاسخ شایعه


۱. کاهش ارتکاب جرم و جنایت در ماه مبارک رمضان امری مسلم و خدشه ناپذیر است که گاها در برخی مولفه‌ها به کمتر از نصف تقلیل می‌یابد!
http://shayeaat.ir/link/jrmrmz1
http://shayeaat.ir/link/jrmrmz2
۲. درماه رمضان درهای رحمت الهی بیش از پیش برای همه انسانها باز است و مومنین توجه بیشتری به خود دارند و مجرمین هم تحت تاثیر این ماه قرارگرفته و کمتر مرتکب خلاف می شوند.
http://shayeaat.ir/link/jrmrmz4
۳. طبق روایات صحیح، خداوند در این ماه شیاطین را زنجیر کرده و تاثیر وسوسه های آنها کاهش چشمگیری می یابد که نتیجتا مجرمان و بزهکاران کمتر خلاف می کنند!
http://shayeaat.ir/link/jrmrmz5
۴. رمضان بهار قرآن است و افزایش فعالیتهای قرآنی و معنوی در جامعه موجب افزایش معنویت و کاهش جرم حتی در افراد مخالف مذهب می گردد!
http://shayeaat.ir/link/jrmrmz6
http://shayeaat.ir/link/jrmrmz7
۵. ماه رمضان محرکی است که وجدان اخلاقی یا “سوپر ایگو” که در ۹۰ درصد از مجرمین وجود دارد را «تحریک» می کند و مانع از رفتاهای غیر اخلاقی و انحرافی آنها می‌شود.
۶. در این ماه امکان ارتباط با مومنین زیاد می شود و طبق نظریه “یادگیری اجتماعی”، کجروی کمتر شده و مجرمین با «همانندسازی» با مومنین، گرایش کمتری به ناهنجاریها دارند.
http://shayeaat.ir/link/jrmrmz8
۷. همچنین مومنان در این ماه بیشتر مراقب اتفاقات اطراف خود هستند و با نظارت و امر به معروف آنها، فشار هنجاری برای عدم ارتکاب رفتارهای خلاف افزایش می یابد.
 http://shayeaat.ir/link/jrmrmz10

حق جو و حق طلب باشیم