ارسال شایعه

ابن ملجم قاتل علی(ع)، همان بهمن جاذویه سردار ایرانی است! / شایعه ۰۷۶۵

ابن ملجم قاتل علی(ع)، همان بهمن جاذویه سردار ایرانی است! / شایعه ۰۷۶۵

متن شایعه

” ابن ملجم (بهمن جازویه) سردار بزرگ ایرانی (بهمن جازویه)سردار و دلاورِ ایرانی و یکی از فرماندهان ساسانی .. شاید خیلی هاتون این فرد رو نمیشناسید،خیلی ها هم قطعا ایشون رو یک کافرِ بالفطره میدونن،خیلی ها نفرینش میکنن و خیلی ها هم روز ۲۱ ماه رمضان بر روان پاکش درود میفرستند بگذریم… بهمــن جــازویه قهرمان ایرانی از جان گـذشـته ای که علی ابن ابی طالب را به ضـرب شمشیـر از روبرو (و نه از پشت آنگونه که مسلمانان بیان میکنند)  به شهادت رساند و مسلمانان هـویت او را بـرای ۱۴۰۰ سال مـخفی نـگه داشته انـد… بـگفته تاریـخ، بـعـد از ایـنکه بهمـن بـدست اعــراب اسیـر می شـود، او رابهمـراه سایـر اسـرا بـرای بیـگاری و بـردگی و یـا فـروش بـه دربـار خـلیفـه می فـرستند. از آنجائیـکه فـردی بسیار تـوانـا و هـنـرمند و صـنعـتگـر بـوده، خلیفـه از فـروش او صـرفـنـظر و او را بـکار می گمارنـد. نـام او را می پـرسنـد: میگـویـد “بهمـن جـازویـه”، اما تـلفـظ نـام او بـرای اعـراب تـازی بسیار مشکل بـود. از آنـجائیـکه در فـرهنگ عـرب نـام خـانـوادگی وجـود نـداشـته و نـدارد ، در نتیجه افــراد را بنام پـدر آنها لقب می دادنـد و چـون در گـذشته بسیاری از اعــراب چنـد پـدری و یـا پـدر مـشخـصی نـداشـتند، آنها را بـه شغل و پـیشه ایـکه داشـتنـد ، لقب مـی دادنـد. مانـنـد عـمـر ابن خـطاب ( عمـر پسـر خطاب ). خـلاصـه نـام و شـغل پـدر او را می پـرسـند: تـلفـظ نـام پـدرش نـیـز بـرای اعــراب تازی ساده نـبود، می گـویـد پـدر مـن افسار گـیـر بـوده ( فـردیـکه افسار اسب پـادشاهـان و فــرمانـدهان بلنـد پایـه را در هنگام جنـگ و کارزار نـگاه مـیداشتـه). افسار گـیر بـه عــربی می شـود ” مـلـجـٌم ” و ایـن ساده تـرین نـامی بـود که اعـراب تازی تـواستند روی بـهمـن جـازویـه بـگـذارنـد و از آن پس او را “ابـن مـلجـٌم” ( پـسر افسارگـیر) نامـیدنـد. در پی بررسی های استاد فولادوند در ۱۵ سال گذشته و معرفی شخصیت گم شده بهمن جازویه برای نخستین بار، اسلام خواهان کوشیدند در مقابل اسنادی که همه آنها از سوی تاریخ نگاران عرب گرفته شده است و غیر قابل انکار هستند، تاریخ پژوهان اجیر شده خود را به صحنه بفرستد تا واقعیت اسلام ستیزی ایرانیان را کمرنگ کنند. علاوه بر اسناد انکارناشدنی باید به این تاریخ نگاران کربلایی گفت که اصولا در جهان عرب (حتی مصر و سوریه) از زمانی که نام خانوادگی رواج پیدا کرده است، خانواده ای به نام «ملجم» موجود نیست که بهمن جازویه «ابن» او باشد. اما آنـچـه که بـرای بـهمـن جـازویـه مهم بـود، ایـنکه مقاومت کـنـد تا سـر فـرصت انـتـقام خونهای ریـخته شـده ایــرانـیان بی گناه و بـریـدن سـر هـزاران جـوان پاک و وطن پـرست را از علی  بـگـیرد که در تجاوز بـه دخـتران و قتل عام فـرزنـدان ایــران نـقش عمـده ای داشتـه و اینجاست که در روز مـوعود بـه عهـد خویش در بـرابر خونهای بـناحـق ریـخته شـده هموطنانش عمل می کنـد و علی  را با یـک ضـربـه شمشیر در مهــراب مسجـد، آلـوده بـخون و بـه زنـدگیش پـایـان می دهـد. و نـنـگ بـر ما که بـرای ۱۴۰۰ سال فـریـب شـیـادان و دکانـداران روضه خـوان را خورده و در ماههای رمـضان  گفته ایم «لعنت بـر ابـن ملجـم که علی را کشت» نـنـگ بـر ما که بـرای ۱۴۰۰ سال نـخواستیم که بـدانـیم ایـن ابـن مـلجم چه کسی بـوده و چــرا علی را کشت . بخشی از اسناد: منبع ۱.کتاب الطبقات الکبرى نوشته : ابن سعد در جلد پنجم صفحه ۲۶۳۲ و ۲۶۳۳ به طراحت کشنده خلفای راشدین را توضیح داده و نام برده البته نام جاذویه را ( زاذویه) نوشته منبع ۲. کتاب المورد ( الکامل) جلد دوم صفحه   549 منبع ۳. کتاب تاریخ الحضاره الإسلامیه ( تاریخ و تمدن اسلامی) در صفحه ۳۵۶ و ۳۵۷ هم دقیقاً انگیزه واقعی کشته شدن این سه خلیفه و کسانی که این سه را کشتند موالی ها بودند ( موالی به ما ایرانیهای اسیر شده میگفتند) طبق صدها سند همین الان هم در تمامی زیارت نامه ها ما ایرانی ها شوربختانه میخوانیم که ( السلام علیک یا مولی الموالی) منبع ۴. و در کتاب عبدال رحمانیاد و نامش گرامی “

پاسخ شایعه


۱. شایعه ایرادات بسیاری دارد که تنها به برخی از آنها می پردازیم! ازجمله در کتاب “طبقات الکبری” کلمه “زاذویه” یافت نشد و جلد ۵ این کتاب هم در چاپهای مختلف، کمتر از ۶۰۰ صفحه دارد؛ یعنی صفحه ۲۶۳۳ وجود ندارد!
http://shayeaat.ir/link/bnmjm1
http://shayeaat.ir/link/bnmjm2
۲. در “الکامل فی التاریخ” هم اثری از زاذویه یا جاذویه نیست و در آدرس ادعایی شایعه هم اثری از داستان ابن ملجم نمی باشد! 
http://shayeaat.ir/link/bnmjm3
۳. “تاریخ الحضاره الإسلامیه” کتاب معتبر تاریخی نیست و چاپ سال ۲۰۰۳ و کاملا معاصر است! آخرین منبع شایعه هم ناقص و غیرقابل بررسی است!
http://shayeaat.ir/link/bnmjm4
۴. “مولی” معانی مختلفی دارد از جمله سرور و غالبا عبارت مولی الموالی که لقب حضرت علی(ع) است را به معنای سرور سروران دانسته اند که هیچ معنای بدی ندارد!
http://shayeaat.ir/link/bnmjm5
http://shayeaat.ir/link/bnmjm6
۵. برخلاف ادعای شبهه، عرب دانستن ابن ملجم مختص شیعیان نیست و مورخان سنی هم او را از قبایل عرب دانسته اند! از جمله در همان کتاب طبقات الکبری که شبهه به آن استناد کرده است!
http://shayeaat.ir/link/bnmjm7
۶. نه امام علی(ع) و نه هیچ یک از معصومین(ع) در نبردهای فتح ایران شرکت نداشتند و موارد منتسب به ایشان ابدا صحت ندارد! همچنین “خطاب” نام پدر خلیفه دوم بود نه شغل او!
http://shayeaat.ir/link/bnmjm8
۷. گزارشات تاریخی مرگ “بهمن جاذویه” سردار ایرانی را در جنگ قادسیه در سال ۱۵ هجری نقل کرده اند؛ یعنی او ۲۵ سال پیش از شهادت حضرت علی(ع) از دنیا رفته بود!
http://shayeaat.ir/link/bnmjm9
http://shayeaat.ir/link/bnmjm10
۸. عظمت شخصیت امیرالمومنین علی(ع)، علاوه بر شیعیان و اهل سنت، اندیشمندان غیرمسلمان را هم به ستایش واداشته و با چنین ادعاهای سخیف و فاقد سندی، خدشه ای به شخصیت ایشان وارد نمی گردد.
http://shayeaat.ir/link/bnmjm11

حق جو و حق طلب باشیم