ارسال شایعه

کلیپی از قطعه قطعه کردن اجساد برای صادرات گوشت مردگان چینی ! / شایعه ۰۷۶۳

کلیپی از قطعه قطعه کردن اجساد برای صادرات گوشت مردگان چینی ! / شایعه ۰۷۶۳

متن شایعه

” هشدارفوریدیدن این فیلم  برای همگان  توصیه نمیشودمراقب باشید گوشتهای ارزان چرخکرده به هیچ وجه نخرید چین شروع کرده به صادر کردن گوشت مرده هایش به کشور بی صاحب ایران “

پاسخ شایعه


۱.  صادرات گوشت اجساد چینی به ایران صحت ندارد و قبلا به شایعه ای در این مورد پاسخ داده ایم!
۲. کلیپ منتشر شده با این شایعه هم ارتباطی با فروش گوشت اجساد ندارد، بلکه مربوط به یک آئین سنتی مذهبی در تبت است!
۳. در این مراسم که دفن آسمانی یا “Sky burial” نام دارد، اجساد پس از سه روز از مرگ، به روش خاصی بریده و قطعه بندی می شوند تا لاشخورها بهتر بتوانند آنها را بخورند!
۴.  تبتی ها معتقدند برای اوج گرفتن روح متوفی، تمام جسد سهم پرندگان است و باید توسط آنها خورده شود!
http://shayeaat.ir/link/skbme3