ارسال شایعه

کفش باران شدن اولین گروه زائران ایرانی در مکه! / شایعه ۰۷۵۸

کفش باران شدن اولین گروه زائران ایرانی در مکه! / شایعه ۰۷۵۸

متن شایعه

” عربای آل سعود در مکه، اولین گروه زائران ایرانی را کفش باران کردند و با شعار ایرانی برو گمشو از آنها استقبال کردند! “

پاسخ شایعه


۱. از زمان قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی در سال ۹۴، هیچ کاروان ایرانی به مکه نرفته و اعزام زائران تمتع امسال هم از دوم مرداد ۹۶ آغاز می شود!
http://shayeaat.ir/link/kfshb1
۲. نخستین انتشار این ویدئوی بسیار قدیمی، به فوریه ۲۰۰۹ یعنی بهمن ۸۷ و حدود ۱۰ سال پیش باز می گردد و گزارشی هم از موارد مشابه در سالهای بعد در دست نیست!
۳. منتشرکنندگان اولیه ویدئو یا سایر منابع هم از ملیت طرفین درگیری صحبتی نداشته اند بلکه صرفا آن درگیری را میان وهابیون و شیعیان دانسته اند!
http://shayeaat.ir/extrapage/kfshb
۴. تصاویر ماجرا نیز مربوط به صحن مسجد النبی(ص) در مدینه است نه مکه!
http://shayeaat.ir/extrapage/kfshb1