ارسال شایعه

فروش گوشت جنین حیوانات در تهران! / شایعه ۰۷۵۶

فروش گوشت جنین حیوانات در تهران! / شایعه ۰۷۵۶

متن شایعه

” فروش جنین حیوانات در تهران برای مصرف خوراکی!مجوز واردات و پخش این ها از کجاست؟؟!!؟ “

پاسخ شایعه


۱. فروش جنین حیوانات در فروشگاه های کشورمان صحت ندارد و هیچ گزارشی هم از این مطلب یافت نمی شود! 
۲. تصویر شایعه متعلق به ایران نیست و اولین بار در اکانت های ترکیه ای شبکه های اجتماعی با متنی طنز آمیز منتشر شده است!
http://shayeaat.ir/extrapage/jnnt
۳. این تصویر متعلق به جنین هیچ حیوانی نیست و چنانکه از ظاهر و ابعاد آن مشخص است، یک خرگوش بالغ است که ماهیچه های آن رشد کرده و پوستش نیز کنده شده و احتمالا در کشوری اروپایی بسته بندی و عرضه شده است! 
http://shayeaat.ir/extrapage/jnnt2
۴. عرضه و مصرف لاشه حیواناتی که ذبح نشده اند، از نظر شرعی حرام و قانونا جرم و غیر قابل فروش است!
http://shayeaat.ir/link/jnnt6
http://shayeaat.ir/link/jnnt7

حق جو و حق طلب باشیم