ارسال شایعه

ورود کودک ربای خطرناک پاکستانی به کشور! / شایعه ۰۷۴۹

ورود کودک ربای خطرناک پاکستانی به کشور! / شایعه ۰۷۴۹

متن شایعه

” لطفا در گروهها عکس این انسان پست را پخش کنید و مراقب بچهاتان هم باشید که این مرد پست در ایران آمده و اقدام به بچه دزدی میکند و تصاویری که می بینید مربوط به بچه های پاکستان است که این آدم ربا و پست همه این بچه ها دزیده و در کانتینر گذاشته بود که پلیس متوجه میشه و آدم ربا فرار کرده و به ایران (چابهار)آمده لطفا عکسش را در گروهها پخش کنید تا هر چه زودتر این مردک پیدا شود و به سزای اعمالش برسد لطفا مراقب فرزندانتان باشید “

پاسخ شایعه


۱. ورود کودک ربای خطرناک پاکستانی به کشور صحت ندارد و تصاویر شایعه هم هیچ ارتباطی با ادعاهای متن ندارند!
۲. عکس اجساد کودکان مربوط به پاکستان نیست بلکه متعلق به حمله شیمیایی تروریستها در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ به غوطه شرقی و غربی در سوریه است! اگرچه تلاش شد این عمل به ارتش سوریه نسبت داده شود! 
http://shayeaat.ir/link/nsre1
http://shayeaat.ir/link/nsre2
۳. فردی هم که تصویرش به عنوان آدم ربا منتشر شده، یک تروریست معروف پاکستانی است که در ۱۶ اردیبهشت ۹۶ در مرز بلوچستان تحت کنترل پاکستان دستگیر شد!
http://shayeaat.ir/link/nsr01
۴. این دست شایعات با هدف ایجاد تشویش در جامعه منتشر می شوند؛ برای حفظ سلامت روانی جامعه از بازنشر بدون تحقیق مطالب فاقد سند خودداری کنیم. 

حق جو و حق طلب باشیم