ارسال شایعه

پرتاب دانشجویان از بالای پشت بام کوی دانشگاه ! / شایعه ۰۷۴۷

پرتاب دانشجویان از بالای پشت بام کوی دانشگاه ! / شایعه ۰۷۴۷

متن شایعه

” ویدئوی پرتاب دانشجویان از بالای پشت بام کوی دانشگاه “

پاسخ شایعه


۱. کلیپ منتشر شده بسیار قدیمی است و مربوط به ایران یا ماجرای کوی دانشگاه نیست!
۲. این فیلم حدود ۳ سال پس از سقوط صدام در فضای مجازی منتشر شد که صراحتا به جنایات حزب بعث و سرکوب ‏معترضان عراقی منتسب گردید!
http://shayeaat.ir/link/prtb1
http://shayeaat.ir/link/prtb2
۳. پس از فروپاشی رژیم بعث، فیلم های مختلفی از جنایات حزب بعث ‏کشف و منتشر شد که بازتاب گسترده ای هم داشت.
http://shayeaat.ir/link/prtb03

حق جو و حق طلب باشیم