ارسال شایعه

تصاویر استفاده از گوشت سگ در فلافل فروشیهای لشکرآباد اهواز! / شایعه ۰۷۴۶

تصاویر استفاده از گوشت سگ در فلافل فروشیهای لشکرآباد اهواز! / شایعه ۰۷۴۶

متن شایعه

” اینها در لشکر آباد گوش سگ ب مردم میفروشن همون جای ک خیابون فلافل فروشها هست . گوشتهای سگ رو پخت ویا بقول معروف(حمیسه)میکنن. وب مردم میفروشند. ای مردم عزیز ای کسانی ک خانوادتان رو میبرید لشکرآباد ک ندانستنه ازین حرام زادهای بی شرف وبی غیرت خوارک تناول میکنند. ویا همون فلافل ک معلوم نیست باچ دستای کثیف وآلوده وظرفهای نشسته وپر از میکروب وکثافت هستند. در حذر باشید وبخش کنید .ک دیگر ازین  جای کثیف وآلوده چیزی نخورید واز اینطور جاها دوری کنید .الحمدولله شکر ک بچه های اطلاعات زودوبی وقفه ودر اصرع وقت این حرام زادهای کثیف را دستگیر کرده است وب قوه قضائیه تحویل داده .ومن الله التوفیق “

پاسخ شایعه


۱. شایعه استفاده از گوشت سگ در اغذیه فروشی های لشکرآباد اهواز صحت ندارد و تصاویر منتشر شده هم متعلق به ایران نیست!
۲. کارشناسان اداره دامپزشکی اهواز ضمن پیگیری موضوع در منطقه، با هیچ مورد مشابهی مواجه نشدند!
http://shayeaat.ir/link/lshkbd1
۳. آغاز انتشار تصاویر شایعه توسط کاربران هندی شبکه های اجتماعی بوده که مورد را نیز به کشور هند منتسب کرده اند و سپس چند سایت خبری این کشور هم آنها را منتشر کرده اند!
http://shayeaat.ir/extrapage/lshkbd2
http://shayeaat.ir/link/lshkbd3
۴. اگرچه استفاده از گوشت سگ در این مورد یک شایعه است، اما عدم رعایت اصول بهداشتی در برخی واحدهای عرضه مواد غذایی منتفی نیست که با خرید از فروشگاه های معتبر و تحت نظارت دستگاه های نظارتی، این مشکل به حداقل می رسد.

حق جو و حق طلب باشیم