ارسال شایعه

دلار آمریکا، تنها پول دنیا که در آن از خدا یاد شده! / شایعه ۰۷۴۳

دلار آمریکا، تنها پول دنیا که در آن از خدا یاد شده! / شایعه ۰۷۴۳

متن شایعه

” تنها پول دنیا که درآن از خداوند یاد شده است!دلار آمریکا : توکل ما بخداست “

پاسخ شایعه


۱. آمریکا تنها کشوری نیست که روی پول ملی اش نام خدا را چاپ کرده و درج نکردن نام خدا روی پول دیگر کشورها دلیل بی اعتقادی آنها به خدا نیست تا بخواهد قداستی برای آمریکا ایجاد کند!
۲. کشورهای مختلفی از جمله هلند و کویت نیز نام خدا را با عبارات “God zij met ons” (خدا با ما باشد) و “وبالله نستعین” (از خدا استعانت میجوییم) روی اسکناسهای خود چاپ کرده اند!
http://shayeaat.ir/link/igwt1
http://shayeaat.ir/link/igwt2
http://shayeaat.ir/link/igwt3
http://shayeaat.ir/link/igwt4
۳. چاپ عبارت “In God We Trust” روی دلار، یک حرکت تبلیغاتی بود که آمریکا در سال ۱۹۵۷ و در اوج جنگ سرد با شوروی انجام داد تا نظر کشورهای مسیحی را در برابر شوروی کمونیست که مروج بی دینی بود، جلب کند!
http://shayeaat.ir/link/igwt5
۴. نام خداوند از اسماء متبرکه است و در ایران روی اسکناس درج نمی شود تا از بی احترامی به آن جلوگیری شود، چراکه اسکناس توسط افراد مختلف لمس شده و در حالات و مکانهای بعضا نامناسبی نگهداری می شود.
http://shayeaat.ir/link/igwt6

حق جو و حق طلب باشیم